Вибір слова study / learn


На шляху вивчення англійської мови виникає багато труднощів, одна із них може бути в тому, що одне і теж слово рідної мови  може перекладатися різними двома, трьома і більшою кількістю слів іноземної мови в залежності від відтінку значення. Буває зворотна ситуація, наприклад, вивчає людина слово get, шукає його у словнику і бачить картину з великої кількості різних слів: отримати, заробити, завоювати, приходити, застати, зрозуміти і т.п. Тільки практика спілкування і обов’язкове вивчення слова не самого по собі, а у контексті, дозволяє «навчитися плавати в цьому світі слів». Про дієслово get ви можете детальніше прочитати у матеріалі нашого блогу. А в цій статті ми спробуємо розібрати дієслова study та learn.

Почнемо з того, чи є взагалі різниця між цими словами? Чи не варто навіть забивати собі голову такими нюансами? I learn English, I study English. Зміст той же, але різниця таки є, і інколи вона дуже суттєва. Навіть новачки у вивченні англійської мови не кажуть I learn at school, тут напрошується study.

Одже, study – це процес вивчення. Слово має більш формальне і вузьке значення, чим learn. Якщо ви хочете сказати, що людина вчиться у якомусь навчальному закладі (школа, інститут, університет), треба використовувати саме це дієслово. Якщо ви готуєтеся до екзамену, чи також  study, а не learn. Якщо ви навчаєтеся на когось, ви також використовуєте study.

She studies to become a psychologist – Вона навчається, аби стати психологом.

He studied at Massachusetts Institute of Technology. – Він вився в інституті технологій.

This term students are going to study Shakespeare – В цьому семестрі студенти будуть вчити Шекспіра.

Дієслово to learn означає здобуття знань, навиків, це не тільки процес навчання, але і результат. Якщо ви навчилися чомусь, ви також скажете це англійською мовою, використовуючи дієслово learn. Також у виразі: дізнатися щось нове (to learn something new) використовується це дієслово. Якщо study  – це навчання свідоме, то learnможе приходити і несвідомо.

Oksana has learned some new Japanese words today. – Оксана сьогодні вивчила декілька нових слів.

A child learns its first language. – Дитина вчить свою першу мову

З наступними прикладами різниця між study  та learn стане ще більш очевидною.

He has been studying all day but he thinks he hasn’t learned anything. Він навчався увесь день, але думає, що так нічого і не вивчив.

One can learn to drive a car without studying it. – Можна навчитися водити автомобіль, не навчаючись цьому спеціально.

After learning something you take an exam in life. After studying something you take an exam at the university. Every day you learn new things in life but you study a special subject. – Після того, як ви вчите щось, ви здаєте екзамен у життя. Після навчання чомусь ви здаєте екзамен в університеті. Кожен день ви дізнаєтеся щось нове у житті, але вчите визначені предмети.

В українській мові різницю між цими словами передати трохи складно, але у вищенаведеному висловлюванні вона досить очевидна.


Підпишіться на наш Telegram!