/

Вибір слова select, choose, pick, elect

1 хвилина читання

Серед  перелічених дієслів, лише друге дієслово є неправильним, тобто, його форми треба запам’ятати: choose – chose – chosen. Решта три слова – правильні дієслова,форми минулого часу створюють на ed. Всі ці слова відрізняються між собою наступними ознаками: ступінь серйозності вибору, ретельність відбору; фактори, що впливають на вибір; наявність альтернативи вибору.

Значенням дієслова choose є наступні варіанти: вибирати, давати перевагу, вирішувати, виділяти, підшукати. Це найбільш загальне за значенням слово. Ось чому ми використовуємо це дієслово коли мова йде про серйозний вибір чи якусь дрібницю. Більш того, в такому випадку вибирати можуть прискіпливо чи  недбало. І альтернатива у таких випадках можу бути присутня.

She was chosen the leader of their community. – Її обрали лідером їх товариства.

It took them a long time to choose a suitable house. – Їм знадобилося багато часу, аби вибрати відповідний будинок.

There are four to choose. – Можна вибирати з чотирьох.

It was not so easy to choose between these two boys. – Було не так легко вибирати між цими двома хлопцями.

Дієслово select припускає дуже прискіпливий вибір серед багатьох не альтернативних варіантів. У даному випадку, немає значення ступінь серйозності справи чи якісь цілі цього вибору. На українську мову це слово можна перекласти як: відібрати, підібрати, виділити.

They have selected four candidates. – Вони відібрали чотирьох кандидатів.

Can you help me to select a gift for this holiday? – Ти можеш допомогти мені вибрати подарунок на це свято?

Дієслово pick  також припускає ретельний вибір. Але вибір в цьому випадку може також відображати особисті переваги чи смаки того, хто вибирає. Тому є можливість говорити навіть про ускіпливість, вибагливість, про прагнення отримати найкраще з того, що є. А чи один це об’єкт чи декілька, немає значення. На українську мову ми перекладаємо це слово так: вибирати, підбирати, сортувати, вишукувати.

I prefer to pick my words carefully. – Я віддаю перевагу ретельному підбору слова.

I have to share it with somebody so I pick you. – Мне треба поділитися цим з кимось, тому я вибирає тебе.

Ну і останній синонім elect означає вибір, що пов’язаний з вирішенням серйозних, дуже важливих питань. І вибір на цей раз буде означати, що іншого шляху і інших можливостей не буде. Для перекладу цього дієслова слід запам’ятати наступній слова: вибирати (голосуванням), призначати (на посаду), робити вибір.

They elected him king. – Вони вибрали його королем.

The child elected to stay with his father. – Дитина вирішила залишитися з батьком.