Continuous

Таблиці: дієслова, що не вживаються у формах Continuous

1 хвилина читання

Хочемо продемонструвати Вам таблицю з дієсловами, які не вживаються у формах Continuous.

Таблиця

Дієслова, які виражають розумову діяльність Know, believe, guess, imagine, realize, suppose, remember, recognize, recognize, understand.
Дієслова, які виражають почуття Love, like, dislike, hate, prefer
Дієслова, що виражають сприйняття Hear, see, smell, taste, touch.
Дієслова, що виражають абстрактні відношення Be, belong, depend, concern, consist of, fit, include, cost, involve, deserve.
Дієслова, що виражають враження Astonish, impress, please, satisfy, surprise.
Дієслова, що виражають володіння та бажання Own, posses, need, want, wish, object, agree, refuse.

Деякі дієслова в якихось своїх значеннях можуть вживатися у формах Continuous:

I am wanting a coffee. – I want a coffee.

I am not believing you are right. – I don’t believe you are right here.

Is this pen belonging to you?Does this pen belong to you?

It was seeming wrong. – It seemed wrong.

Слова з подвійним значенням

Деякі дієслова мають два різних значення або почуття. З одного боку, ми не можемо використовувати безперервну напругу. Для іншого сенсу ми можемо використовувати будь-який час.

Наприклад, дієслово think має два різних значення:

  • Мати свою думку.

I think blue is colour of calmness.

  • Роздумувати, вирішувати проблеми.

I am thinking about my homework.

В першому варіанті немає дійсної дії. Це називається «статив». У другому випадку існує своєрідна дія, вид діяльності. Це називається “динаміка”.

Be та Continuous

Дієслово be використовуватись як допоміжне дієслово або ж як головне дієслово. Зараз ми розглянемо його в ролі головного дієслова.

Зазвичай ми не використовуємо його у реченні типу Continuous. Для прикладу:

London is being the capital of the UK. – London is the capital of the UK.

Is she being beautiful? – Is she beautiful?

Were you being late? – Were you late?

Хоча в деяких випадках ми можемо використати головне дієслово Be у реченні. Це те речення, де значення дієслова be є «поводитись». А дія є тимчасовою. Можете порівняти дані приклади:

Simple Tense Continuous Tense
Mary is a careful person. (Мері є обережною завжди – це у неї в крові.) John is being careful. (Джон поводить себе акуратно в цей самий момент, але не завжди як Мері.)
Is he always so stupid? (Це його особистість?) They were being really stupid. (Вони поводили себе дійсно нерозумно в той самий момент.)
Andrew is not usually selfish. (Егоїстичність – це не характеристика Андрю.) Why is he being so selfish? (Чому він поводить себе так егоїстично в даний момент?)