Особливість вживання лексики

Особливість вживання лексики (to start, to begin)

1 хвилина читання

В даій статті ми розглянемо особливість вживання лексики, а саме дієслова to begin (began, begun), to start (ed) з англійської мови перекладаються як ‘почати’. Вони розрізняються за додатковою характеристикою поняття яке вони виражають та за стилістичним забарвленням.

To begin

Дієслово to begin має найбільш узагальнене значення ‘починати що-небудь‘, ‘починати які-небудь дії‘. Це дієслово стилістично нейтральне і може заміняти всі інші члени даного стилістичного ряду. Воно вживається:

  • з прямим додатком:
To begin a lesson – почати
урок
To begin a conversation –
почати розмову

Taras began that morning a story which he had sketched out a number of weeks before.

Тарас почав розповідь, яку він накидав кілька тижнів тому.

  • у складі присудка, де другий компонент може бути
    виражений як інфінітивом, так і герундієм:
To begin writing – почати
писати
To begin to read – почати
читати

Oleg and Olga began to dance.

Олег і Ольга почали танцювати.

Myhailo began feeling ill at ease.

Михайло почав відчувати себе ніяково.

  • з прийменниковим додатком (з прийменниками by і with):
To begin with reading –
почати з читання
To begin with music – почати
з музики

Teach the pupils to begin with a sentence that will get attention and interest.

Навчіть учнів починати з рішення, яке приверне увагу і викличе інтерес.

To start

Дієслово to start має смисловий відтінок ‘приступати до якої-небудь справі або дії’. У порівнянні з дієсловом to begin має більш розмовне
забарвлення.

Дієслово to start вживається:

  • з прямим додатком:
To start work – приступити
до роботи
To start a discussion –
почати дискусію

I did not say anything but started the packing.

Я нічого не сказав, але почав укладатися.

  • у складі присудка, де другий компонент може бути
    виражений як інфінітивом, так і герундієм:
To start to do something –
почати що-небудь робити
To start speaking – почати
говорити

Petro and I started to peel the potatoes.

Петро і я почали чистити картоплю.

And all the house had to leave his tools and start looking for his coat.

І все сімейство повинно було залишити його інструменти і почати шукати його піджак.

  • з прийменниковим додатком (з прийменником with):

They started with breaking a cup.

Вони почали з того, що розбили чашку.

У тому випадку, коли вищевказані смислові відтінки не істотні для мети висловлювання, дієслова to begin і to start можуть бути взаємозамінюваними:

Vasyl began to work at his first job.

Василь почав свою першу роботу.

The oldest boy, a lad of eleven, had started working in the mills.

Найстарший, хлопчик років одинадцяти, почав працювати на заводі.

Додатковий матеріал до теми “Особливість вживання лексики (to start, to begin)”: