Музика в моєму житті

Музика в моєму житті (Music in my life)

2 хвилини читання

Неможливо уявити собі наше життя без музики. Ми стикаємося з нею буквально на кожному кроці: на концертах, з екранів телевізора, по радіо, вона звучить на дисках плеєрів, супроводжує свята і тризни. Твір “Музика в моєму житті” допоможе правильно структурувати свої ідеї і написати власний твір на цю тему.

Music in my life:

I believe that music plays an important role in the life of every person. Its influence is truly unbelievable as it is a part of our life from birth to the end. At first, our mothers sing us lullabies, and then we learn songs at school. We all listen to different genres, but that doesn’t change the fact that we like music and do enjoy it.

It is easy to go to another, magical and wonderful world. There are no problems, sadness, pain, disappointment, and unpleasant memories, where it is just good and calm at heart while listening to your favourite songs. For most of us, music helps us to cope with difficult situations in life. It gives us joy, positiveness, a charge of energy, and cheerfulness. Sometimes calmness and peace, and sometimes we shed tears.

Sometimes we find some answers to interesting questions while listening to music. A modern person cannot imagine himself without music. Going to school or college, young people listen to it while going to school or college or doing household chores. No holiday is a holiday without music. It seems that there are no events in our life without music. No matter what our mood is, we all listen to our favourite songs. When there is sadness in our souls, with the help of music we try to have fun, and turn on funny songs or, on the contrary, turn on sad ones, with the thought that it is better to cry a little, and then look at the problem with renewed vigour and smile again at this merciless and cruel world. And even when we have fun, we listen to songs. This can only mean one thing that music greatly influences us, our inner world, our worldview.

Friedrich Nietzsche once said: “Life would be a mistake without music,” and I completely agree with him because I cannot imagine my life without music, and I think many people cannot imagine their life either. No matter what happened in my life, music was always with me and helped me through difficulties, brightened up boring everyday life, amused me. So I think that without music, life would be quite boring.

Переклад:

Я вважаю, що музика грає важливу роль в житті кожної людини. Її вплив нас просто грандіозним, адже вона є частиною нашого життя від самого народження і до кінця. Спочатку наші мами співають нам колискові, а потім ми розучуємо пісні в школі. Ми всі слухаємо різні жанри, але це не змінює того, що нам подобається музика, і ми отримуємо від неї задоволення.

Слухаючи улюблені пісні, ми легко вирушити в інший, чарівний і прекрасний світ, де немає проблем, смутку, болю, розчарування і неприємних спогадів, де на душі добре та спокійно. Багатьом музика допомагає пережити важкі ситуації в житті. Вона дарує нам радість, позитив, заряд енергії та бадьорості. Іноді спокій і умиротворення, а іноді ми проливаємо сльози.

Буває так, що прослуховуючи пісню, ми знаходимо для себе відповіді на цікаві питання. Сучасна людина не може уявити себе без музики. Йдучи в школу або інститут, роблячи хатні справи, молодь слухає пісні. Жодне свято не обходиться без музики. Здається, вже в нашому житті жодна подія не обходиться без неї. Неважливо, який у нас настрій, ми слухаємо улюблені пісні. Коли на душі смуток, за допомогою музики ми намагаємося розвеселитися, і включаємо веселі пісні або ж навпаки включаємо сумні, з думкою, що краще трохи поплакати, а потім з новими силами поглянути на проблему і знову посміхатися цьому нещадному і жорстокому світові. І коли нам весело ми слухаємо її. Це може означати тільки одне, що музика дуже впливає на нас, на наш внутрішній світ, наш світогляд.

Фрідріх Ніцше якось сказав: “Без музики життя було б помилкою” і я з ним повністю згоден, адже я не уявляю своє життя без музики і думаю, більшість людей так само не можуть цього зробити. Неважливо, що траплялося в житті, музика завжди була зі мною і допомагала переживати труднощі, прикрашала нудні будні, веселила. Так що я вважаю, що без музики життя було б досить нудним.

Додатковий матеріал до теми “Музика в моєму житті”: