Енергія в англійській мові

2 хвилини читання

У даний час спостерігається підвищений інтерес до поновлюваних джерел енергії (renewable sources of energy) , за допомогою яких можна отримувати дешеву і чисту енергію (clean and cheap energy), використовуючи екологічно нешкідливі (ecologically – friendly) процеси та обладнання (processes and equipment). Пропонуємо розглянути слова та вирази англійською мовою, які використовуються для опису джерел енергії (sources of enegy), видів енергії (types of energy), яка виробляється, і устаткування (equipment to produce energy), яке при цьому використовується.

Які джерела енергії відносяться до поновлюваних?

Непоновлювані джерела енергії (non-renewable sources of energy)

Типи енергії

(types of energy)

Устаткування для виробництва енергії

(equipment to produce energy)

Wood

If the trees are replanted continuously, wood may be a sustainable energy source.

Якщо дерева висаджуються постійно, дрова можуть бути стабільним джерелом енергії.

Wood-burning power plant – електростанція на дровах.

Coal

Coal is burned to provide heat or electricity.

Вугілля спалюють для отримання тепла або електроенергії.

Coal power station* – вугільна електростанція.

Oil

Oil is rather cheap to convert into energy.

Досить дешево перетворювати нафту в енергію.

Oil power station – нафтова електростанція.

Natural gas

This power station runs on natural gas, one of the non-renewable sources of energy.

Ця електростанція працює на природному газі, одному з невідновлюваних джерел енергії.

Power station that runs on natural gas – газова електростанція.

Nuclear

Operation of nuclear power plants may be dangerous for people.

Експлуатація атомних електростанцій може бути небезпечною для людей.

Nuclear power plant – атомна електростанція.

 

*Хочемо звернути вашу увагу на те, що електростанції, що працюють на вугіллі, нафті, природному газі, називаються електростанціями, що працюють на корисних копалинах (fossil – fuel power plants).

За останні двісті років більша частина енергії надходила від невідновлюваних джерел енергії (non – renewable sources), таких як вугілля і нафта (coal and oil). Запаси корисних копалин (fossil – fuels deposits) поступово зменшуються, в той час як попит на енергію постійно росте. У зв’язку з цим вчені розглядають альтернативні і поновлювані (alternative and renewable) джерела енергії як енергії майбутнього. До них належать такі:

Відновлювані джерела енергії

(renewable sources of energy)

Типи енергії

(types of energy)

Устаткування для виробництва енергії

(equipment to produce energy)

Sun

We get the solar energy from the Sun.

Від сонця ми отримуємо сонячну енергію.

Solar panel – панель сонячних батарей.

Water

Hydroelectric power is generated by pumping water.

Гідроелектрична енергія виробляється перекачуванням води.

Hydroelectric plant – гідроелектростанція.

Wave

The tidal power is recieved because of the energy of waves.

Енергія припливу і відпливу отримують за рахунок енергії хвиль.

Tidal barrage – приливна гребля. Tidal mill – припливно-відливних установки.

Wind

Wind power is relatively cheap in long term.

Енергія вітру відносно дешева в довгостроковій перспективі.

Wind farm – вітряна електростанція.

Wind mill – вітроенергетична установка.

 

Biomass

Biomass energy is produced from animal and vegetable derived material.

Біомасу отримують з матеріалу тваринного і рослинного походження.

Biomass power station – електростанція, що працює на паливі з біомаси.

                   Пропоную переглянути наступну презентацію про джерела енергії:

 

У презентації використовуються наступні слова і вирази, які можуть виявитися невідомими:

Hydrocarbon deposit – вуглеводневу родовище.

Thermal power plant – теплова електростанція.

Radioactive substance – радіоактивні речовини.

Potential energy – потенційна енергія.

Kinetic energy – кінетична енергія.

Domestic use – побутове споживання.

Intermittently – з перервами.

Methane gas – метан.

Transportation fuel – транспортне паливо.

Voltage – напруга.

Ocean thermal energy – теплова енергія океану.

Geothermal energy – геотермальна енергія.

Nuclear fission reaction – реакція поділу ядра.

Nuclear fusion reaction – реакція синтезу.