The Present Perfect Simple

2 хвилини читання

Present Perfect Simple вказує на дії, які нещодавно тривали в минулому та які мають певний вплив на теперішній стан речей. Він утворюється допоміжним дієсловом “have” та дієсловом з закінченням “-ed”. Present Perfect Теперішній закінчений час вживається щою вказати на такі речі в минулому: Надання…

Детальніше

The Past Continuous

1 хвилина читання

The Past Continuous розповідає нам про дії, які тривали певний проміжок часу в минулому. Утворює його допоміжне слово “was” або “were” та дієслово з закінченням “-ing”. The Past Continuous В англійській мові минулий тривалий час розповідає нам про дії, які тривали певний час у…

Детальніше

Past Simple Questions

1 хвилина читання

Past simple questions утворюються за допомогою допоміжного дієслова “did”. Для запитань з “be” потрібно змінити місцями предмет речення та допоміжні дієслова “was” та “were” в залежності від займенника. Запитання в Past Simple Використовуйте “did” з початковою формою дієслова для утворення питання. They bought (дієслово…

Детальніше

Past Simple negative простими словами

1 хвилина читання

Past Simple Negative вживається для того, щоб вказати на речі, які не траплялися в минулому. Він утворюється таким самим чином як і present simple negative, хіба що головне дієслово “be” відрізняє його у формуванні. The Negative Минулий прости час використовує фрази “did not” або…

Детальніше