Значення і вживання майбутнього неозначеного часу


Майбутній неозначений час (Future Indefinite) у англійській мові означає однократні, повторювані або постійні дії і стан, що відносяться до майбутнього.

Однократні дії (стан):

What will you do after the lessons?

Will you wait for me? I shan’t be long.

I’ll do my best to help you.

So you’ll ring me up at five, will you?

I think I’ll have a glass of milk.

Let’s wait here. The rain’ll be over in a few minutes.

Постійні і повторювані дії (стан):

I’ll write to you every week.

  • У питальній формі 1-ї особи однини дієслово shall звичайно має модальне значення; той, хто питає, довідується про бажання співрозмовника.

Shall I go on reading? (Мені чітати далі?)

Shall I translate the sentence into Ukrainian?

 

  • Дієслово will часто має модальний відтінок обіцянки, наміру, ввічливого прохання.

If you’ll wait a moment, I’ll be back in a minute.

I won’t forget what you’ve done for me.

У розмовній мові для вираження гаданих майбутніх дій замість Future Indefinite часто вживаються такі конструкції:

  • to be going + інфінітив для вираження наміру (про особи) або імовірності (про події) у майбутньому:

I’m going to write a letter to my mother.

It’s going to rain.

The task is going to be more difficult than I expected.

  • to be sure (certain) + інфінітив для вираження впевненості в здійсненні майбутньої дії:

Ann is sure to be there. (Аня напевно буде там.)

It’s sure to rain.

He is certain to come. (Він обов’язково прийде.)


Підпишіться на наш Telegram!