Займенник whose у запитаннях


Займенник whose використовується при побудові прямих запитань. Цей займенник говорить про власність чи належність та означає «чий», «чия», «чиє». Найчастіше він використовується з іменником. Наприклад:

Whose book is this? It’s mine.

Whose umbrella is this?

Whose books are these?

Слід звернути увагу на те, що whose завжди стоїть перед іменником і артикль ставити у такому реченні не потрібно.

Займенник Whose також може використовуватися і без іменника. Такий випадок можливий, коли зрозуміло про що йде мова. Наприклад:

Whose is this? (Показуючи на книгу, що лежить на столі)

Whose are these? (Показуючи на кілька книг, що лежать)


Підпишіться на наш Telegram!