Займенник What


Займенник what має наступні  значення:

Що?

What has happened?

Що сталося?

Який (-а, -е, -і)?

What book are you reading?

Яку книгу ви читаєте?

Хто?

Who is your friend?

Хто твій друг?

Займенник what виконує наступні функції у реченні:

Підмета

What has happened?

Що сталося?

Додатку

What have you taken?

Що ти взяв?

Означення (зі значенням «який?», «яка?», «яке?», «які?») У такому випадку займенник what стоїть завжди безпосередньо перед іменником, до якого він відноситься:

What notebooks have you?

Які зошити у тебе є?

What mark did you get yesterday?

Яку оцінку ти отримав вчора?

Іменної частини присудка

What is your task?

Яке у тебе завдання?

Якщо займенники who та what є підметами, то дієслово, що стоїть за ними, вживається в однині:

Who has seen a new film?

Хто бачив новий фільм?

What is lying on the table?

Що лежить на столі?

Коли займенники who та what є іменною частиною присудка,  дієслово-зв’язка узгоджується в особі та числі з іменником чи займенником, яким виражається підмет:

Who are this officers?

Хто ці офіцери?

What are the results of the examination?

Які результати екзамену?