Тривалі часи


Continuous Tenses (Present Continuous, Past Continuous, Future Continuous) — часи складні. Вони утворюються з допоміжного дієслова to be у відповідному часі (Present Indefinite, Past Indefinite або Future Indefinite) і дієприкметника теперішнього часу (Present Participle) відмінюваного дієслова.

Особливістю тривалих часів є те, що вони виражають дію, яка відбувається (триває) у момент розмови або у період теперішнього часу (Present Continuous), в якийсь момент (період) у минулому (Past Continuous) або майбутньому (Future Continuous).

У зв’язку з цим форми Continuous Tenses вживаються переважно з дієсловами, які означають дії. Дієслова, які означають стан, почуття, бажання, думки, як правило, у формах тривалих часів не вживаються. До числа дієслів, які не вживаються у формах Continuous Tenses, належать такі:

  • Дієслова загального значення: to be, to have, to possess, to belong, to consist, to result, to depend.

  • Дієслова бажання і волевиявлення: to want, to desire, to wish, to mind, to refuse, to forgive.
  • Дієслова почуття і мислення: to agree, to believe, to doubt, to hear, to notice, to see, to smell, to forget, to remember, to know, to suppose, to understand, to recognize, to realize, to mean, to care, to love, to like, to hate, to prefer.

Дієслово to have вживається у формах Continuous, коли воно входить до складного фразового присудка

We are having guests tonight.

When I came in he was having his dinner.

Дієслова to listen, to feel, to think і деякі інші вживаються у формах Continuous, незважаючи на те, що вони належать до групи дієслів почуття і мислення.

Are you listening?

Yes, I’m listening but I don’t hear anything.

I’m feeling fine!

What are you thinking about?

I’m thinking about my summer vacation.


Підпишіться на наш Telegram!