Теперішній доконано-тривалий час


Утворення Present Perfect Continuous

Present Perfect Continuous утворюється з допоміжного дієслова to be у Present Perfect і дієприкметника теперішнього часу (Present Participle) відмінюваного дієслова.

Стверджувальна форма

Особа

Однина

Множина

1

I   have    (I’ve) been asking

We have (we’ve) been asking

2

You have (you’ve) been asking

You have (you’ve) been asking

3

He (she) has (he’s) been asking

They   have (they’ve) asking

Питальну форму Present Perfect Continuous утворюють, ставлячи перше допоміжне дієслово перед підметом, а іншу частину часової форми — після підмета, а заперечну — за допомогою частки not, яка ставиться після першого допоміжного дієслова.

Питальна форма

Особа

Однина

Множина

1

Have I been asking?

Have we been asking?

2

Have you been asking?

Have you been asking?

3

Has he  (she) been asking?

Have they been asking?

 Заперечна форма

Особа

Однина

Множина

1

I have not (haven’t) been asking

We have not (haven’t) been asking

2

You have not (haven’t) been asking

You have not (haven’t) been asking

3

He(she)has not (hasn’t) been asking

They have not (haven’t) been asking

 

 Значення і вживання Present Perfect Continuous

Present Perfect Continuous означає дію (стан), що почалася в минулому і тривала протягом певного періоду до моменту мовлення і або все ще продовжується в цей момент, або закінчилася безпосередньо перед ним.

I’ve been waiting for him (for) two hours.

Я чекаю його вже 2 години.

(Почав чекати 2 години тому і чекаю досі або чекав до самого останнього моменту) .

Порівняйте: I am waiting for my friend. (Present Continuous)

Я чекаю свого друга. (У цей момент; про тривалість чекання нічого не говориться).

У реченнях з Present Perfect Continuous звичайно вживаються обставини часу, які вказують на тривалість або на момент початку дії або стану, виражених дієсловом. На тривалість дії вказують обставини типу for two hours (a week, three months, ten years), for a long time, all day, all day long, how long, а на початок дії — звороти з прийменником since (since 1950, since eight o’clock, since I came here).

Типовими є такі приклади з розмовної мови:

How long have you been studying English? I’ve been studying English for two years already.

How long have you been living here? Weve been living here for a year only.

I’m tired, I’ve been working in the garden all day long.

I’ve been living in Chernivsti since 1955.

It’s been raining since early morning.

What have you been doing since I saw you last?

Why, nothing in particular.

Present Perfect Continuous може вживатися і без вказівки на тривалість дії, якщо з контексту зрозуміло, що дія почалася в минулому і тривала (або триває) до моменту мовлення.

Please excuse my dirty clothes, I’ve been tidying the room. (Я прибирала кімнату.)

Why are you so hot? I’ve been playing football. (Я грав у футбол.)

What have you been doing here? I’ve been trying to repair the clock.

З дієсловами, які не утворюють форм Continuous, у значенні Present Perfect Continuous вживаються форми Present Perfect.

How long have you been here? I’ve been here since 2 o’clock.

I’ve known Jack for five years. (Я знаю Джека п’ять років.)

Present Perfect Continuous перекладається на українську мову теперішнім або минулим часом.