Місце частки not


Заперечна частка not, коли вона використовується для того, щоб зробити дієслово-присудок заперечним, завжди йде за смисловим дієсловом, а у випадку вживання допоміжного дієслова – після нього. Якщо nоt у скороченій формі межує з допоміжним дієсловом, то ударним являється допоміжне дієслово. В повній формі ударною є сама not: 

– I shouldn’t have found you even now if I hadn’t met Joe in the street this morning.                            

– Я би не знайшов тебе навіть тепер, якщо би я не зустрів Джо на вулиці сьогодні ранком.

 

– He was not ready yet.

– Він був ще не готовий.

 

– You needn’t be afraid of this dog.

– Вам не треба боятися цієї собаки.

Заперечна частка not передує неособовим формам дієслова:

То be or not to be, that is the question.

– Бути чи не бути, ось в чому питання.

 

– And up he went, not caring a button for that.

– І пішов він на верх, нітрохи не турбуючись про це.

Not having lunched in time, he would be hungry.

Не пообідавши вчасно, він бував голодним.

 

– I was angry with him for not having told me about it.

– Я був розгніваним на нього за те, що він не розказав мені про це.


Підпишіться на наш Telegram!