Минулий тривалий час. Значення, утворення, вживання.


Утворення Past Continuous

Past Continuous — складний час, який утворюється з допоміжного дієслова to be в Past Indefinite і дієприкметника теперішнього часу (Present Participle) відмінюваного дієслова.

Стверджувальна форма 

Особа

Однина

Множина

1

I was asking

We were asking

2

You were asking 

You were asking 

3

He (she) was asking 

They were asking

У питальній формі Past Continuous допоміжне дієслово стоїть перед підметом, а відмінюване дієслово — після підмета.

Питальна форма

Особа

Однина

Множина

1

Was I asking?

Were we asking?

2

Were you asking?

Were you asking?

3

Was he (she) asking?

Were they asking?

Заперечна форма утворюється за допомогою заперечної части not, яка ставиться між допоміжним і основним дієсловом.

Заперечна форма

Особа

Однина

Множина

1

I was not (wasn’t) asking

We were not (weren’t) asking

2

You were not (weren’t) asking

You were not (weren’t) asking

3

He (she) was not (wasn’t) asking

They were not (weren’t) asking

 

 

Значення і вживання Past Continuous

Past Continuous порівняно рідко вживається як у діалогічній мові, так і у розповіді. Цей час дієслова виражає дію, яка відбувалася протягом якогось моменту або періоду в минулому. На час дії звичайно вказують обставинні слова або підрядні речення.

It was snowing all day yesterday.

What were you doing when I rang you up yesterday?

I wasn’t expecting you quite so early.

It was raining hard when I woke up.

The light went out while we were having supper.