Минулий доконано-тривалий час


Утворення Past Perfect Continuous

Past Perfect Continuous в англійській мові утворюється з допоміжного дієслова to be в Past Perfect і дієприкметника теперішнього часу (Present Participle) відмінюваного дієслова.

Стверджувальна форма

Особа

Однина

Множина

1

I had been asking

We had been asking

2

You had been asking.

You had been asking

3

He (she) had been asking

They had been  asking

Питальну форму Past Perfect Continuous утворюють, ставлячи перше допоміжне дієслово перед підметом, а іншу частину часової форми — після підмета, а заперечну — за допомогою частки not, яка стоїть після першого допоміжного слова.

Питальна форма

Особа

Однина

Множина

1

Had I been asking?

Had we been asking?

2

Had you been asking?

Had you been asking?

3

Had he (she) been asking?

Had they been asking?

 

 Заперечна форма

Особа

Однина

Множина

1

I had not (hadn’t) been asking

We had  not (hadn’t) been asking

2

You had not (hadn’t) been asking

You had not (hadn’t) been asking

3

He(she)had not(hadn’t) been asking

They had not (hadn’t) been asking

Значення і вживання Past Perfect Continuous

Past Perfect Continuous означає тривалу дію, яка почалася до якогось моменту в минулому і тривала аж до цього моменту.

Цей час маловживаний. Типовими є такі приклади:

I was very tired when I went to bed for I had been working hard all day.

The news didn’t surprise me for I’d been expecting itfor some time past.