Майбутній тривалий час


Утворення Future Continuous

Future Continuous — складний час, який утворюється за допомогою дієслова to be у Future Indefinite і дієприкметника теперішнього часу (Present Participle) основного дієслова.

У питальній формі Future Continuous допоміжні дієслова shall

Стверджувальна форма

Особа

Однина

Множина

1

I shall/will (I’ll) be asking

We shall/will (we’ll) be asking

2

You will (you’ll) be asking

You will (you’ll) be asking

3

He (she) will (he’ll) be asking

They will (they’ll) be asking

У питальній формі Future Continuous допоміжні дієслова shall або will ставляться перед підметом, а інша частина часової форми (основа інфінітива be + Present Participle) після підмета.

Питальна форма

Особа

Однина

Множина

1

Shall I be asking?

Shall we be asking?

2

Will you be asking?

Will you be asking?

3

Will he (she) be asking?

Will they be asking?

У заперечній формі частка not ставиться після допоміжних дієслів shall, will (‘ll).

Заперечна форма

Особа

Однина

Множина

1

I shall/will not (shan’t/ won’t) be asking

We shall/will (shan’t/ won’t) be asking

2

You will not (won’t) be asking

You will not (won’t) be asking

3

He (she) will not (won’t) be asking

They will not (won’t) be asking

Вживається й інша скорочена заперечна форма:

I’ll not be asking.

You’ll not be asking.

He’ll not be asking.

We’ll not be asking.

They’ll not be asking.

Значення і вживання Future Continuous

Future Continuous означає дію, яка відбувається в якийсь момент або період у майбутньому. На час дії можуть вказувати обставинні слова або контекст. За винятком деяких готових виразів з дієсловами to expect, to stay, to see та ін. (див. приклади нижче) цей час вживається досить рідко як у розмовній мові, так і в писемній.

I’ll be expecting уоu at 4 o’clock sharp.

When my train arrives, my parents will be waiting on the platform.

It’s no use trying to see our teacher at 10. He will be giving a lesson at that time.

У розмовній мові Future Continuous іноді вживається в значенні Future Indefinite.

Will you be staying for dinner?

I’ll be seeing him this afternoon.