Майбутній неозначений час з точки зору минулого


УТВОРЕННЯ FUTURE INDEFINITE IN THE PAST

Майбутній неозначений час (Future Indefinite in the Past) — складний час, який утворюється з допоміжних дієслів should або would для 1-ї особи однини і множини та would для 2-ї і 3-ї осіб однини і множини та основи інфінітива відмінюваного дієслова. У розмовній мові вживається скорочена форма допоміжних дієслів -‘d, яка приєднується до підмета.

Не said he’d come soon.

(Він сказав, що скоро прийде.)

I knew I’d be late if I missed the bus.

(Я знав, що спізнюсь, якщо пропущу автобус.)

Стверджувальна форма

Особа

Однина

Множина .

1

I should/would ask

We should/would ask

2

You would ask

You would ask

3

He (she) would ask

They would ask

Заперечна форма Future Indefinite in the Past утворюється за допомогою заперечення not, яке ставиться після допоміжного дієслова should або would, наприклад:

I should (would) not ask.

Скорочена форма: I shouldn’t (wouldn’t) ask.

Питальну форму Future Indefinite in the Past утворюють, ставлячи допоміжне дієслово should або would перед підметом, наприклад:

Should (would) I ask?

ЗНАЧЕННЯ І ВЖИВАННЯ FUTURE INDEFINITE IN THE PAST

Future Indefinite in the Past рідко вживається у розмовній мові. Цей час зустрічається у розповідях про минулі події при переказуванні у непрямій мові слів або думок якоїсь особи, які відносяться до майбутнього. Відповідно Future Indefinite in the Past вживається у додаткових підрядних реченнях після дієслів say, tell, write, think, know і деяких інших у формах Past Indefinite (said, told, wrote, thought, knew і т. п.).

Jack asked me if I could help him and I said that I’d help him willingly.

He told me he would never repeat the same mistake.’

We thought we would die from hunger when at last we came to a small village.

I was sure she’d be late as usual.


Підпишіться на наш Telegram!