Функції прикметників у реченні


У реченні прикметники виконують такі функції:

1) означення до іменників; прикметник-означення в англійській мові стоїть перед означуваним іменником:

I hope you had a good holiday. Happy birthday to you!

На відміну від української мови прикметник-означення в англійській мові не вживається (за винятком найвищого ступеня) без означуваного слова. Якщо означуваний іменник опускається, то замість нього вживається займенник one .

I don’t need the red penc il; give me the black one , please .
Порівняйте: Мені не потрібен червоний олівець, дай мені чорний, будь ласка .

2) предикатива (іменної частини присудка):

Are you hungry ?
I’m more thirsty than hungry .
Are you sure the shop is still open ?

В англійській мові є група прикметників, які вживаються тільки в функції предикатива. Сюди належать прикметники: afraid, alike, alive, asleep, awake, glad, ill, sorry .

I’m very glad to see you.
I’m so sorry to be late.
When I came home my brother was already asleep .
Mike’s sisters are very much alike .
He’s been ill for two days.