Easter (Великдень; Пасха)


Easter is the feast of Christ’s resurrection, which in its observance combines both pagan and Christian elements.

In Ukrainian, Easter is called Velykden (The Great Day); It has been celebrated over a long period, of history and has hadmany rich folk traditions that are no longer fully preserved.

The last Sunday before Easter (Palm Sunday) is called Willow Sunday (Verbna nedilia). On this day pussy-willow branches are blessed in the church. The people tap one another with these branches, repeating the wish: ‘Be as tall as the willow, as healthy as the  water, and as rich as the earth.

They also use the branches to drive the cattle to pasture for the first time,and then the father or eldest son thrusts his branch into the earth for luck.

The week before Easter, the Great Week (Holy Week), is called the White or Pure Week. During this time an effort is made to finish all field work beforeThursday, since from Thursday on work is forbidden. On the evening of ‘Pure’ (also called ‘Great’ or ‘Passion’ (Strasnyij) Thursday, the passion (strasti) service is performed, after which the people return home with lighted candles. Maundy Thursday, called ‘the Easter of the dead’ in eastern Ukraine, is connected with the cult of the dead, who ore believed to meet in the church on that night for the Divine Mass.

On Passion (Strasna) Friday Good Friday — no work is done. In some localities, the Holy Shroud (plashchanytsia) is carried solemnlythree times around the church and, after appropriate services, laid out forpublic veneration.

Easter is the principal spring festival, its rites are closely related to agriculture, to the remembrance of the dead, and to the marriage season; during their performance, praise is given, ritual songs are sung, and there is much well-wishing.

Easter is a feast of joy and gladness that unites the entire community in common celebration. For three days the community celebrates to the sound of bells and to the singing of spring songs — vesnianky.Easter begins with the Easter matins and high mass, during which the pasky (traditional Easter breads) and pysanky and krashanky (decorated or colored Easter eggs) are blessed in church.Butter, lard, cheese, roast suckling pigs, sausage, smoked meat, and little napkings containing poppy seeds, millet, salt, pepper, and horseradish are also blessed.

After the matins all the people in the congregation exchange Easter greetings, give each other krashanky, and then hurry home with their baskets of blessed food (sviachene).

In Western Ukraine at Easter the girls perform special  choral dances on the church grounds. These are the haivky or hahilky, which have retained a number of motifs that are older than those of the ordinary spring songs (vesnianky).

The krashanky and pysanky are an old pre-Chrhistian element and have an important role in the Easter rites. They are given as gifts or exchanged as a sign of affection, and their shells are put in water for the rakhmany (peaceful souls);finally, they are placed on the graves of the dead or buried in graves and thenext day are taken out and given, to the poor. Related to the exchange of krashanky is the rite of sprinkling with water, which is still carried on in Western Ukraine on the second day of Easter (Wet Monday, Oblyvanyi ponedilok); it is practiced by young people, the boys usually splashing the girls with water.

During the Easter season in Ukraine the cult of, the dead is observed. The dead are remembered on Maundy Thursday and also during the whole week after Easter. For the commemoration of the dead (provody) the people gather in the cemetery by the church, bringing with them a dish.

Переклад

Великдень – свято воскресіння Христа, який у своєму дотриманні поєднує в собі як язичницькі, так і християнські елементи.

Українською Пасха називається Великоднем (Великий день). Його святкують вже тривалий період часу, тому існує багато історій і народних традицій, які, нажаль, не збереглись.

Останню неділю перед Великоднем називають Вербною неділею. У цей день у церкві благословляють гілки верби. Народ поганяє один одного цими гілками, повторюючи своє побажання «Будь сильний, як вода, багатий, як земля, а здоровий, як верба». Вони також використовують гілки, щоб вперше вигнати худобу пасовище, а потім батько або старший син встромляє свою гілку в землю на щастя.

Тиждень перед Великоднем називається Білим або Чистим тижнем. За цей час докладають максимум зусиль, щоб завершити всі польові роботи до четверга, оскільки з четверга приступати до роботи заборонено. Увечері «Чистого» четверга відбуваються страсті, після чого, люди повертаються додому з запаленими свічками. Великий четвер на сході України називають «Великоднем мертвих» пов’язаний з культом загиблих, які, як вважають, зустрічаються в церкві в ту ніч для Божественної меси.

В Страсну п’ятницю нічого не роблять. У деяких населених пунктах Туринська Плащаниця урочисто проводиться тричі навколо церкви і, після відповідних церемоній, викладається для громадського шанування.

Великдень – головне свято весни, його обряди тісно пов’язані з сільським господарством, пам’яттю померлих і шлюбним сезоном. Під час їх виконання люди моляться, співають ритуальні пісні і бажаючих дійсно багато.

Великдень – це свято радості, що об’єднує всі спільноти в одну. Впродовж трьох днів люди святкують співаючи весняні пісні – веснянки. Пасха починається з Великодніх мотивів та урочистостей, під час яких у церкві благословляють паски (традиційні пасхальні хліби) та писанки (прикрашені кольорові великодні яйця). Масло, сало, сир, ковбаса, копчене м’ясо і маленькі серветки, що містять під собою макові зерна, просо, сіль, перець і хрін також є благословенними.

Після урочистостей, громада обмінюється великодніми привітаннями, дарують один одному крашанки, а потім поспішають додому з своїми кошиками повними їжі. На Західній Україні на Великдень дівчата виконують особливі хорові танці. Це – гаївки, які зберегли ряд старовинних мотивів і є старішими ніж веснянки.

Писанки є старим дохристиянським елементом, який відіграє важливу роль у пасхальних обрядах. Їх дарують як подарунки, або обмінюють в знак прихильності та поваги, їхню шкарлупу пускають рікою або кладуть на могили померлих, а наступного дня їх віддають бідним. Що стосується обміну крашанками, це обряд обприскування водою, який досі підтримується на Західній Україні на другий день Великодня. Це зазвичай практикується молоддю (хлопці обливають дівчат водою).

Під час Великодня в Україні спостерігається культ померлих. Їх згадують у Великий четвер, а також протягом цілого тижня після Великодня. В пам’ять про загиблих (проводи), народ збирається навколо церкви, приносячи з собою різні блюда.