Деякі правила пунктуації в англійській мові


Вживання
більшості розділових знаків в англійській мові істотно не відрізняється від
норм, прийнятих в українській мові. Помітні відмінності спостерігаються лише у
вживанні коми.

Кома в
англійській мові вживається значно рідше, ніж в українській. Основні правила
вживання коми в англійській мові такі:

 • На відміну від української мови додаткові
  підрядні речення комою не відокремлюються.

Не said (that) he was busy.

Він сказав, що він дуже зайнятий.

 • 3 означальних підрядних речень комою
  відокремлюються лише ті, які мають описовий характер.

We went to the sea, which was very stormy
that day.

He was a tall handsome youth, who looked
like a sailor.

Інші означальні підрядні речення
(обмежувального характеру) комою не відокремлюються.

The boy we have just met is my brother’s close friend.

The moment I saw him I recognized him.

 • Обставинні підрядні речення відокремлюються
  комою тільки тоді, коли вони стоять перед головним реченням.

If I am free tomorrow, we’ll go to the picnic together.

I’ll join you if I manage to finish my work in time.

 • Сурядні речення звичайно відокремлюються комами:

I have explained the task to Jack, but he is still unable to do it.

Dickens is a famous writer, and his novels are still read throughout
the world
.

 • Вставні речення відокремлюються комою.

Не is right, I believe.

 • Абсолютний дієприкметниковий комплекс звичайно
  відокремлюється комою.

The rain having stopped, we continued our way.

 • Дієприкметникові звороти на відміну від
  української мови, як правило, комами не відокремлюються.

The rifle belonging to my father is one of the best.

The trees planted by the schoolchildren grew very fast.

 • Кома ставиться при переліку, в тому числі і
  перед сполучником and.

There are many theatres, museums, and libraries in Kyiv.

Інші випадки вживання коми в
англійській мові приблизно відповідають нормам української мови.